Споживачу страхових послуг

Головна Споживачу страхових послуг Апеляційна комісія

Учасники

Апеляційна комісія

        З метою покращення якості надання страхових послуг компаніями – членами УФУ, захисту прав споживачів таких послуг з січня 2011 року в  Українській федерації убезпечення  запроваджено систему розгляду скарг на дії страховиків – членів Федерації.

Положення про розгляд скарг фізичних осіб на дії страховиків - Членів УФУ(формат .doc)

Примірний зразок скарги щодо порушення страховиками - членами УФУ законодавства про фінансові послуги (формат .doc)  

    Страхувальник, інша фізична або юридична особа, яка вважає порушеними свої права та інтереси, може безкоштовно, у встановленій формі, звернутися до Дирекції УФУ зі скаргою на  компанію - члена УФУ – учасника цієї системи.  Дирекція УФУ проводить реєстрацію та попередню перевірку скарг у порядку їх надходження, аналізує матеріали,  проводить консультації із Заявником та Відповідачем, у разі необхідності запитує додаткову інформацію в Заявника, Відповідача, інших осіб,  вживає заходів щодо опрацювання  із Заявником або його уповноваженою особою та Відповідачем взаємоприйнятного рішення щодо предмету скарги, а у разі неможливості досягнення такого рішення передає скаргу на розгляд до Апеляційної комісії УФУ.

    Апеляційна комісія УФУ, склад якої сформовано з представників від кожного члена УФУ та затверджено на Загальних зборах, розглядає скарги на дії компанії - члена УФУ щодо порушення прав та інтересів Заявника, передбачених законодавством.

    Розгляд скарги проводиться за участю представників Відповідача та, при необхідності, Заявника або уповноваженої ним особи. Рішення  Апеляційної комісії є остаточним та обов’язковим для виконання страховиком-членом УФУ.

   Також, з метою покращення якості надання банками та страховиками фінансових послуг пов’язаних з кредитуванням, Асоціацією «Український кредитно-банківський союз», Асоціацією «Страховий бізнес» та Українською федерацією убезпечення 16 грудня 2011 року підписано Процедурні правила урегулювання спорів у зв’язку недотриманням умов Правил співробітництва банків та страховиків, пов’язаного з кредитуванням (формат .doc).
   Страхувальник, інша фізична або юридична особа, яка вважає порушеними свої права та інтереси, що прямо випливають із Правил співробітництва банків та страховиків, пов’язаного з кредитуванням, може безкоштовно звернутися до Дирекції УФУ зі скаргою на  банк чи страховика, що приєднались до Правил.

 

Практика розгляду заяв фізичних та юридичних осіб щодо оскарження дій страховиків – членів УФУ

 

Склад Апеляційної комісії

 

 

Назва компанії

ПІБ представника компанії

Посада

НАСК "Оранта"

Грищенко Валерій Михайлович

Заступник Голови Правління

ПрАТ "АСК "ІНГО Україна"

Бондар Андрій Петрович

Заступник Голови Правління з правових питань

ПАТ "СК "Оранта Життя"

Рустем Галієв

Заступник Голови Правління

ПрАТ «Європейське туристичне страхування»

Вишталюк Олександр Іванович

Заступник Голови Правління

Група компаній АХА Україна

Межебицький Максим Станіславович,

 

 

Соболь Ольга Миколаївна

(з одним голосом)

Віце-президент,

 

Заступник Директора Департаменту правового забезпечення, Начальник  Управління правового забезпечення

ПрАТ "Європейський страховий альянс"

Шевченко Володимир Іванович

Голова наглядової Ради

ТДВ "Альянс Україна"

Сухорукова Світлана Анатоліївна

Начальник юридичного відділу

ПрАТ "СК "К Ю Бі І Україна"

Лапій Віктор Вікторович

Начальник управління з врегулювання збитків

ПрАТ "СК "ІНГО Україна Життя"

Бондар Андрій Петрович

Заступник Голови Правління з правових питань

ПрАТ "СК Ейгон Лайф Україна"

Гузей Ніна Леонідівна

Заступник Голови Правління з операційної діяльності

ПрАТ «СК «Класік Страхування життя»

Лохматов Сергій Олексійович

Заступник Генерального директора з адміністрування страхової діяльності

ПрАТ «СК «Кардіф»

Любченко Олена Олександрівна

Начальник відділу врегулювання збитків та обслуговування клієнтів

ПрАТ «СК «СЕБ Лайф Юкрейн»

Макогон Ольга Валентинівна

Начальник юридичного відділу

ТДВ «СК «Фінекс»

Борецька Світлана Іванівна

Генеральний директор

ПАТ «СК «ЛЕММА-ВІТЕ»

Дерій Олександр Олександрович

професіонал з фінансово-економічної безпеки