Про Федерацію

Головна Про Федерацію Діяльність УФУ Стратегічні ініціативи Розкриття інформації страховиками

Учасники

Розкриття інформації страховиками

   Розкриття інформації страховиками-членами УФУ здійснюється відповідно до Стратегії та Політики (Додаток 1, 6-10, 12, 13) розкриття інформації страховиками-членами УФУ, що розроблені на виконання визначених Статутом УФУ завдань щодо:

забезпечення прозорості діяльності Учасників Асоціації;

впровадження положень «Солвенсі 1» та «Солвенсі 2»;

забезпечення впровадження Учасникам Асоціації в свою діяльність міжнародних стандартів фінансового обліку і проведення ними міжнародного аудиту.

  Стратегія та Політика розкриття інформації страховиками-членами УФУ розроблені з дотриманням вимог Концептуальних засад запровадження механізму виконання завдань УФУ, що впливають на бізнес-процеси членів УФУ.

  Під розкриттям інформації страховиками-членами УФУ мається на увазі  оприлюднення на офіційній сторінці УФУ в мережі Інтернет інформації про фінансовий стан, фінансові результати та інші показники діяльності страховиків-членів УФУ в обсягах, за формою та з періодичністю, визначеними Політикою розкриття інформації страховиками-членами УФУ. Розкриття інформації здійснюється на добровільній основі і розглядається членами УФУ як найкраща практика на страховому ринку України щодо розкриття інформації про фінансовий стан та результати діяльності страховиків.

  Політика передбачає поетапне впровадження з орієнтовним кінцевим терміном впровадження в повному обсязі  – до кінця 2016 року. На сьогодні проходить перший етап впровадження.

  Стратегія та Політика підлягають перегляду Президією УФУ щонайменше 1 раз на рік.